چرا سپاروک

هرگاه کليد واژه فروش مستقيم را مي شنويد ، قطعا اولين نگرشي که در ذهنتان نقش مي بندد مجموعه اي توليدي با حضور هزاران نيروي انساني کارآمد همراه با انبارهاي مکانيزه و صدها ماشين آلات مکانيزه و غيرمکانيزه است که همچون لشگري توانمند ، گوش به فرمان مشترياني است که با هدف تهيه محصولات با کيفيت به صف شده اند تا مبادا از فرصت پيش آمده براي استفاده از بهترين فرمولاسيون و مواد اوليه مبتني بر استانداردهاي خريد و بهترين کيفيت ايجاد شده در اثر يک مديريت هوشمند ، عقب نيافتند . ارکستر سمفونيک سپاروک پخش پايدار ، خود را براي نواختن و خلق هرگونه اثر ماندگار به رهبري مشتريان واقعي خويش آماده نموده است .

بنيان سپاروک پخش پايدار را مسئوليت پذيري در ارائه خدمات ارزشمند و همراهي دائمي درتمامي شرايط ، به مشتريان واقعي خويش ، تشکيل داده است . خانواده بزرگ سپاروک ، آگاهي بخشيدن در انتخاب هر محصول به مشتريان هميشگي خويش جزء لاينفک اصول اعتقادي خويش مي داند .

سپاروک پخش پايدار دليل اصلي حضور خويش در عرصه فروش مستقيم را اعتقاد راسخ به شرکت هاي زيرمجموعه هولدينگ بزرگ صنعتي متشکل از ده ها کارخانه توليدي ، شرکت هاي طراحي ، توليد مواد اوليه و محصول نهايي ، آزمايشگاه هاي وابسته ، انبارش مدرن و صنعتي ، شرکاي تجاري قابل اعتماد و قطعا نيروي انساني و مديران کاريزماتيک و کارآمد که بسياري از زمان خويش را به فراگيري و به کارگيري تکنيک هاي به روز تخصيص داده اند ، مي داند .

سپاروک پخش پايدار توسعه خويش را مبتني بر بهره گيري از تمامي افکار و انديشه هاي اعضاء بزرگ خانواده خود متشکل از هزاران افرادي که به اصل خويش پيوسته اند ، در اتاق فکرهايي براي رفع نيازمنديها و توسعه سازماني مي داند .

سپاروک پخش پايدار شفافيت در معناي واقعي را براي تمام اعضاء خانواده خويش ، وظيفه اي انکارناپذير مي داند .

سپاروک پخش پايدار معتقد است ، قدرت حضور در سپاروک بايد با اطلاعات ، آگاهي و آموزش آغاز و با آموزش ادامه يابد .

سپاروک پخش پايدار ، اطمينان دارد شادابي و نشاط فردي با کارکردن در محيطي سالم توسعه مي يابد .

سپاروک پخش پايدار ، احترام به حقوق همگان چه اعضاء سازماني و خانوادگي خويش و چه ديگر سازمانها را اصل جدايي ناپذير از خويش مي داند