ماموریت، چشم انداز، ارزش ها

بيانيه ماموريت:

شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار ماموريت خويش را با توجه به فروش مستقيم، بر مبناي فراهم نمودن محيطي امن براي تمامي کساني که مي خواهند در محيطي سالم، شاد و پويا به کسب درآمد بدون سرمايه گذاري بپردازند، بنا نهاده است . ما در تمام پروژه‌ها براي شکستن موانع سنتي و ساختن آينده‌اي بهتر براي مردمان سرزمينمان، رويکردي انسان محور داريم، چرا که مي‌دانيم که هرچه حمايت بيشتر باشد، مردمان سرزمينمان براي کنترل سلامت و ايمني و رضايت شخصي خود احساس قدرت بيشتري مي‌کنند.

شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار با تسهيل بهترين فرصت هاي تجاري و ارائه محصولاتي با کيفيت در گروه هاي اصلي مراقبت شخصي، تغذيه سالم و آرايشي بهداشتي فعاليت مي نمايد .


شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار علاوه بر ارائه محصولات با کيفيت در تراز جهاني که در گروه صنعتي خويش طراحي و توليد مي گردد، تجربه يک زندگي سالم و اثربخش همراه با کسب درآمد را براي کليه اقشار جامعه ايجاد مي نمايد.

تجربه اي که حاصل از هر بار خريد از شرکت مي باشد، تجربه اي شيرين همراه با تحقق بخشيدن به روياهاي خويش از طريق يک کسب درآمد پايدار رو به توسعه در درازمدت مي باشد .

ما بستري فراهم نموده ايم تا کليه افراد جامعه که به سن قانوني رسيده اند مي توانند از مزاياي يک کسب و کار بدون سرمايه گذاري بهره مند گردند .

مشتريان ما خود مي توانند با ارائه نظرات و پيشنهادات خويش نقشي به سزا در توسعه محصول و خدمات داشته باشند و مسير همواري را براي رسيدن به بالاترين درجه از پردازش و تحقق روياهاي خود، دنبال نمايند. توليد محصولاتي جديد بر اساس پيشنهادهای مشتريان يا همان بازاريابان شرکت يکي از راه هاي خلق ايده مي باشد.

ما بدنبال ايجاد انگيزه همراه با آرامش در کنار ساخت يک اقتصاد پايدار در زندگي شخصي تمام زنان و مردان سرزمين مان براي توسعه فردي آنان مي باشيم تا همواره تجربه يک زندگي اثربخش را بتوانند در لايه هاي مختلف زندگي خويش ايجاد نمايند.

ما نمي توانيم زحمات بي دريغ تمام سرمايه گذاران و پرسنل خويش را در راه توسعه بي پايان شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار در همه شرايط، ناديده گرفته و آنان را در روند توسعه سازمان قرار ندهيم .

به طور يقين تمامي مشتريان اصلي و فرعي ما يعني بازاريابان و مشتريان نهایي آنان نبايد از کسب درآمد مستقيم و يا غير مستقيم از شرکت بي نصيب بوده باشند و به همين منظور ما در طرح درآمد زایي شرکت همواره آنان را به عنوان يکي از ذينفعان اصلي شرکت مد نظر قرار خواهيم داد.

دولت نيز به عنوان يکي ديگر از ذينفعان اين شرکت مي باشد. ما کار مي کنيم و از درآمد حاصل در جهت آباداني کشورمان با پرداخت ماليات و کمک به توسعه شغلي جوانان و ساير اقشار جامعه گام برداريم.

شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار، اصول اخلاقي حاکم بر سازمان خويش را به عنوان خطوط قرمز و راهنماي کليه اعضاء خود مي داند اصولي مبتني بر درست کاري، صداقت، حمايت از يکديگر، ارائه محصولي با کيفيت، کسب درآمد نه به هرقيمت و مهمترين آن سالم زيستن و سالم انديشيدن.

جامعه رو به توسعه کشور عزيزمان و حضور سربلند در صحنه هاي بين المللي با اقتدار ناشي از افزايش نيروي مولد و توسعه شاخص هاي بين المللي صورت مي پذيرد و قطعا ما نيز در اين مورد همراه با شما خواهيم بود.

اعتباردهندگان ما نظير اتحاديه هاي کشوري و وزارتخانه و ساير نهادهاي ذيربط با اطمينان از عملکرد صحيح سازمان داراي مجوزهاي قانوني سپاروک پخش پايدار ، مي توانند با فرصت کافي در جهت حمايت از ساير درخواست کنندگان ايجاد يک کسب و کار اقدام نمايند .

همانگونه که سلامت و ايمني تمامي ذينفعان شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار، همواره يکي از دغدغه هاي اصلي مديران شرکت بوده است. ما به خود و مشتريانمان تعهد داده ايم تا با استفاده از بهترين مواد اوليه و غيرمخرب، محيط زيست پاک تري را به آيندگان واگذار نمایيم.

تامين کنندگان ما شرکاي تجاري ما هستند و ارج نهادن به فعاليت آنان سبب توسعه همه جانبه هر دو خواهد شد.

شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار با بهره گيري از توان واحد تحقيق و توسعه گروه صنعتي خويش همواره توانسته است با تحقيق و توسعه اي که منجر به فرموله نمودن محصولاتي در کلاس جهاني مي گردد، هيچگاه از صحنه بين المللي در اين زمينه دور نباشد.

شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار با بهره گيري از مهندسيني متخصص در طراحي و توليد ماشين آلات تخصصي، نياز صنعتي خويش را با اشتغال نيروي انساني کارآمد و قدم گذاشتن درحذف وابستگي ها به ساير شرکتهاي معتبر خارجي و انتقال مبالغ قابل توجه ارز به آنان مسير توسعه پايدار را براي کشورمان همراه با رفع نيازمنديهاي خويش، دنبال مي نمايد.

شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار با بهره گيري از يکي از بهترين زنجيره هاي تامين در سطح کشور، توان خويش را براي يک توليد پايدار فراهم نموده است .

شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار با بهره گيري از واحدهاي تضمين کيفيت گروه صنعتي خويش ، کيفيت يکسان محصولات خود را براساس بالاترين استانداردهاي روز دنيا از مرحله انتخاب مواد اوليه، خريد، ورود و انبارش، استفاده در توليد و نگهداري و ارسال محصول خويش را تضمين مي نمايد و اين آغاز راه بي پايان همراهي با مشتريان واقعي محصولات مي باشد.

واحد ارتباط با مشتريان شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار همواره در صدد دريافت جديدترين نقطه نظرات مشتريان در جهت بهبود مستمر ارائه خدمات خويش مي باشد.

شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار با فراهم نمودن بهترين امکانات در بخش لجستيک سازماني خويش، همواره در جهت ارائه محصولاتي با بهترين کيفيت را به مشتريان خويش دنبال مي نمايد.

شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار همواره يک را ه را براي رسيدن به اهداف خويش در پيش مي گيرد وآن استفاده ازتفکر و قدرت خويش در عين چابکي است تا همواره با ارائه بهترين راهکارها بدون هر گونه ايستایي و سکون بر تنها اصل ثابت جهان که همانا تغيير است، صحه گذاري نمايد، تحرک سريع و چرخاندن نيل براي بهترين بودن در کسب و کار آنلاين دنيا، ما را مشتري مدارترين کسب و کار در اين حوزه مي نمايد.
چشم انداز :

چشم انداز شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار را مي توان در دوره هاي پنج ساله تا 1500 مشاهده نمود.

چشم انداز 5 ساله ما تا 1405 عبارت است از آنکه نه فقط در حوزه کسب و کار فروش مستقيم بلکه در کليه کسب و کارها، مشتري مدارترين شرکت ايراني با حس ايجاد لذت و سلامت بخشي به خويشتن و محيط زيست اطرافمان در هنگام هر خريد و مهمتر از آن در هنگام استفاده از هر محصول همراه با حس امکان تغيير در همان محصول با ارائه ايده هاي ناب مي باشد.


امروز يکي از قدرت هاي اصلي داشتن اطلاعات است و ما نيز بر اين باوريم با پرورش بازارياباني قدرتمند همراه با فراگيري دانش و اطلاعات و خلق ثروت همراه با کارآفريني و ايجاد عشق و شور بي‌پايان‌ براي بهره گيري از آخرين فن آوري هاي در دسترس جهت ارائه‌ي هيجاني واقعي در ايجاد کسب و کاري بدون مرز و بدون نياز به هرگونه دفاتر سازماني که منجر به اعتماد به نفس بيشتر و توسعه فردي مي گردد. چشم انداز شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار در 5 سال آتي سرزميني است که در آن تمام نيازهاي اساسي مردمانمان در قالب شغل پايدار، مسکن، بهداشت، تغذيه مناسب و خانواده شاد همراه با آرامش و پرجمعيت، ايجاد گردد.

ما بر آنيم حداکثر تا انتهاي دوره پنجساله اول از چشم انداز يکصد ساله خويش تا 1500 در اولين گام در اقيانوس آبي کسب و کارمان شنا کنيم و اجازه تداخل اقيانوس سرخ را به محيط کسب و کار اعضاء خانواده خويش ندهيم .

ارزش ها:


شرکت بازاريابي شبکه اي سپاروک پخش پايدار همواره بر ارزش هاي بنيادين خود به عنوان فرهنگ سازماني خويش تاکيد مي نمايد و اين فرهنگ سازماني ماست که سبب رشد و توسعه سالم سازماني خواهد بود و تنها کساني در اين شرکت مشغول به فعاليت هستند که فرهنگ سازماني خويش را غالب بر ساير فرهنگ هاي غلط مي دانند .

ارزش هاي ما عبارتند از :

رعايت اصول اخلاقي و احترام متقابل در سازمان از اولين ارکان وجودي شکل گيري سپاروک مي باشد.

صداقت و شفافيت مسيري پايان ناپذير در شرکت ماست .

مسئوليت اجتماعي ما بر همياري به کودکان بي سرپناهي است که در اقصي نقاط سرزمينمان به هر دليل به سر مي‌برند و ما وظيفه خود مي دانيم در هر شرايطي دست ياري به سويشان دراز کنيم تا آينده اي پربار را به ثمر برسانند.

در قاموس سازماني ما ارج نهادن به آناني که گذر زمان آنان را به کهنسالاني با ارزش افزوده بسيار مبدل کرده است، يک وظيفه جدایي ناپذير از اين شرکت است.

آموزش و انتقال دانش آموخته شده به ديگران به عنوان يک فرهنگ اصيل ايراني است که ما نيز آن را به خود به آيندگان منتقل خواهيم نمود.

استفاده از ابزارهاي نوين مبتني بر تکنولوژي در ايجاد يک زندگي سالم و پرنشاط همراه با آرامش، از ارزش‌هاي ما مي‌باشد.

ارزش نهادن بر هر کاري که هم درست باشد و هم به درستي به انجام رسد.

فرآيندهاي سازماني ما منطبق بر استقرار يک سيستم و نظام کيفي مدون مبتني بر تضمين کيفيت محصول خروجي بنا نهاده شده است و هيچگاه کيفيت انجام هر کار درستي را فداي کميت ها نمي کنيم.

توسعه فردي در سازمان ما همراه با همبستگي درون سازماني همواره تفکيک ناپذير از باورهاي ماست .

ما بهترين بودن را بر مبناي تلاش فردي و کمک و همياري جمعي مي سنجيم و هيچگاه از ديدگاه ما يک نفر به تنهائي نمي تواند بهترين باشد بلکه ماحصل تلاش يک گروه متحد و منسجم از افراد و اعضاء خانواده است که ما را به بهترين تبديل مي‌نمايد.

ريسک در توسعه سازماني سبب سربلندي سازمان مي‌گردد، ما اعتماد به فعاليت همکارانمان را به عنوان يک ريسک ندانسته و به آن اعتقاد داريم. توانمندسازي هر يک از اعضاء به شرطي که تاثير مستقيم بر توانمند نمودن يک گروه داشته باشد را مورد ستايش قرار مي دهيم.