شرایط و قوانین

شرکت بازاریابی شبکه ای سپاروک پخش پايدار

logo لطفا منتظر بمانید...
وارد شوید ثبت نام بازاریاب
پنجشنبه 14 مهر 1401 00:51:55
شرایط و قوانین

قوانین مربوط به عضویت و ثبت نام

1-حداقل سن متقاضی برای عضویت و فعالیت بازاریابی شبکه ای 18 سال تمام می باشد.
2- ثبت نام متقاضی فقط از طریق مراجعه به سایت رسمی شرکت سپاروک پخش پایدار  ( separuk.com ) امکان پذیر است.
3- عضویت و ثبت نام فردیکه در شرکت دیگری با همین موضوع ( بازاریابی شبکه ای ) در حال فعالیت می باشد غیر مجاز بوده مگر اینکه فرد متقاضی انصراف کتبی خود را از شرکت قبلی در هنگام ثبت نام به همراه سایر مدارک ارائه نماید. 
4- مشخصات اولیه که در فرم ثبت نام ثبت می گردد می بایست مطابق با اطلاعات دقیق شناسنامه ای وی باشد.

( مسئولیت ارائه  اطلاعات غلط شخصی و بانکی متقاضی به عهده خود او بوده و شرکت هیچگونه مسئولیتی از این بابت بر عهده نخواهد داشت.)
5-شرکت هیچ مبلغی بابت عضویت و ثبت نام از متقاضی دریافت نخواهد کرد و این فرایند کاملا رایگان بوده و همچنین متقاضی نیز پس از تائید صلاحیت هیچ اجباری در مورد خرید کالا ندارد.

مشاهده  قوانین و مقررارت بازاریابی شبکه ای