سـامـانـه امـتـا

شرکت بازاریابی شبکه ای سپاروک پخش پايدار

logo لطفا منتظر بمانید...
وارد شوید ثبت نام بازاریاب
پنجشنبه 14 مهر 1401 01:57:20

سـامـانـه امـتـا 26 خرداد 1401

سـامـانـه امـتـا

طـبـق دسـتـورالـعـمـل مـورخ 1400/09/06 مـرکـز امـور اصـنـاف ، عـدم ثـبـت نـام در سـامـانـه امـتـا مـمـنـوعـیـت پـرداخـت پـورسـانـت را بـه هـمـراه خـواهـد داشـت

بــرای ثـبـت نـام در سـامـانـه امـتـا بـه لـیـنـک زیـر مـراجـعـه نـمـایـیـد


https://emta.ecsw.ir/ui/#/