قرعه کشی فاکتورهای 1 میلیون تومانی مهرماه

شرکت بازاریابی شبکه ای سپاروک پخش پايدار

logo لطفا منتظر بمانید...
وارد شوید ثبت نام بازاریاب
پنجشنبه 14 مهر 1401 01:18:54

قرعه کشی فاکتورهای 1 میلیون تومانی مهرماه 26 خرداد 1401

قرعه کشی فاکتورهای 1 میلیون تومانی مهرماه

امروز ساعت 11 قرعه کشی یک دستگاه تلفن همراه هوشمند برای فاکتورهای 1 میلیون تومانی مهر ماه انجام شد و جناب آقای احمد بهجتی ملک آبادی با کد بازاریابی SPP 2021.......426 برنده یک دستگاه تلفن همراه هوشمند شدند و جناب آقای علی شریفی نجف آبادی با کد بازاریابی SPP 2019......605 جزو نفراتی بودند که در مهر ماه با فروش شخصی 20.000+ امتیاز یک عدد تبلت به عنوان هدیه از شرکت دریافت نمودند