• ورود / ثبت نام
 • 02188440447

 

 

 

پلن درآمدی  شرکت  سپاروک پخش پایدار :

انواع طرح های سود دهی  عبارتند از :

 1. تعاریف  و اصطلاحات ک
 2. تخفیف خرده فروشی ویژه مصرف کننده پرداخت جانسوختی - تخفیف ها
 3. تخفیف خرده فروشی ویژه بازاریاب پرداخت ح
 4. پورسانت چند سطحی
 5. پورسانت  راهبری (مدیریتی )       
 6. پورسانت  گنجینه

 

عنوان طرح پرداخت

میزان پرداختی

تخفیف خرده فروشی ویژه مصرف کننده

10 درصد از امتیاز تجاری کالا

تخفیف خرده فروشی ویژه بازاریاب پرداخت

تا 20 درصد از امتیاز تجاری کالا

پورسانت چندسطحی

تا 15 درصد از امتیاز تجاری کالا

پورسانت راهبری

10 درصد از امتیاز تجاری کالا

پورسانت گنجینه

1 درصد از امتیاز تجاری کالا

جمع پاداش و پورسانت پرداختی

30 تا 58 درصد از امتیاز تجاری کالا

 
 •  درصدهای فوق براساس امتیاز تجاری کالا ( بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) می باشند.
 • : ماکزیمم پورسانت پرداختی کل شرکت به میزان 40 درصد از فروش   ( از قیمت مصرف کننده )کل شرکت بدون محاسبه مالیات بر ارزش افزوده کالاها میباشد.

 

 1. تعاریف  و اصطلاحات :
  کلیه تعاریف و اصطلاحات مطابق با آیین نامه صدور مجوز نظارت بر فعالیت افراد حقوقی در فضای مجازی و بازاریابی (  موضوع :تبصره ماده 87  قانون نظام صنفی کل کشور )  می باشد.
   

کسب و کار مجازی: واحد صنفی است که توسط هر شخص حقیقی و یا حقوقی برای ارائه محصول )کالا و یا خدمات( به طور مستقیم و یا غیر مستقیم و به صورت کلی یا جزئی به عمده فروشان، خرده فروشان و مصرف کنندگان از طریق ابزارهای ارتباط از راه دور از قبیل وب سایت و نرم افزارهای تجاری) اپلیکیشن( دایر شده باشد.

بازاریابی شبکه ای :یک روش فروش محصول است که شرکت بازاریابی شبکه ای از طریق وب سایت خود افرادی را به عنوان بازاریاب به دور از مکان ثابت کسب برای فروش مستقیم محصولات خود به مصرف کننده سازماندهی می کند، به نحوی که هر بازاریاب میتواند با معرفی بازاریاب دیگر به عنوان زیر مجموعه خود با ایجاد گروه فروش چند سطحی موجب گسترش و افزایش فروش گردد.

شرکت بازاریابی شبکه ای: شخص حقوقی است که محصولات تولید خود یا شرکت مادر )دارنده بیش از 50 درصد سهام و سرمایه( را به روش بازاریابی شبکه ای به فروش می رساند.

بازاریاب: شخصی است که خارج از شرکت بازاریابی شبکه ای در قالب قرارداد فیمابین از طریق فروش مستقیم محصولات به مصرف کننده و یا با حمایت و آموزش بازاریابان زیر مجموعه بابت گسترش و افزایش فروش شرکت، مبالغ مشخصی را در قالب طرح سود دهی دریافت کند.

طرح سودهی : برنامه شرکت برای محاسبه و پرداخت درصدی از فروش محصولات در قبال فروش شخصی و جذب، آموزش، مدیریت و راهبری گروه فروش به عنوان سود و حق کمیسیون و یا پاداش بازاریاب است.

مصرف کننده : هر شخصی که در ازای پرداخت وجه با هدف غیرتجاری و صرفاً برای مصرف خود مبادرت به خرید محصول نماید.

محصولات مصرفی: کالا وخدمات مورد عرضه در بازاریابی شبکه ای که در سبد مصرف قشر وسیعی از جامعه قرار دارد، چند بار در سال توسط مصرف کنندگان تجدید خرید میشود و مشابه آن در بازار وجود دارد.

سود فروش شخصی )خرده فروش( : درآمد به دست آمده از فروش کالا که هر بازاریاب بابت خرید کالا از شرکت و فروش آن به مشتری نهایی به دست می آورد .

 

 

 1. تخفیف خرده فروشی ( ویژه مصرف کننده )

   
  فروشگاه سپاروک پخش پایدار  جهت افزایش سطح و سرعت  فروش توسط اعضاء به مصرف کننده  تخفیف میدهد .
   این تخفیف به بازاریاب کمک میکند تا با سهولت بیشتر به فروش تک سطحی اقدام نماید .

  نحوه محاسبه :  به ازاء 10 درصد  مجموع امتیاز کالا  تخفیف میدهد و نیازی به پرداخت وجه از طرف بازار یاب نمی باشد .  مبلغ هر امتیاز هزار تومان می باشد.


مثال :بازاریاب C3    مبلغ   200 امتیاز ( معادل 300 هزار تومان )  محصول فروخته است :

فرمول (1)

تومان   20.000  =  10x  1000 x  200  =  10 درصد  x  مبلغ هر امتیاز  x امتیاز  =   مبلغ تخفیف ( مصرف کننده )

مبلغ تخفیف – مبلغ کل خرید  = مبلغ قابل پرداخت از این طرح

تومان 280.000 = 20.000  -  300.000  = مبلغ قابل پرداخت از این طرح

نحوه پردا خت :  این طرح درآمد زایی  به صورت خودکار هنگام خرید از مبلغ اصلی کسر میگردد .

بنابراین مصرف کننده ( خریدار ) در همان هنگام خرید مبلغ تخفیف خود را دریافت میکند.

 

 1. تخفیف خرده فروشی ( ویژه بازار یاب ) PV

   شرکت سپاروک پخش پایدار  جهت تشویق  بازاریاب  به فروش تک سطحی طرح پورسانت ویژه  بازاریاب را در طرح درآمد زایی ارائه میدهد .


نحوه محاسبه :به ازاء 20 درصد  از مجموع امتیاز کالای فروخته شده توسط بازاریاب  تخفیف میدهد و این مبلغ در مرحله پرداخت وجه خریداری شده از حساب  بازاریاب  کسر می گردد .  مبلغ هر امتیاز هزار تومان می باشد.


مثال : بازاریاب C3    مبلغ  200 امتیاز ( معادل 300 هزار تومان ) محصول فروخته است :

فرمول (2)

تومان   40.000  =  20%  x   1000  x  200  =  20 درصد  x  مبلغ هر امتیاز  x امتیاز  =   مبلغ تخفیف ( بازاریاب ) 

مبلغ فرمول 2- مبلغ فرمول1 – مبلغ کل خرید  = مبلغ قابل پرداخت از این طرح

تومان 240.000 = 40.000 –  20.000 –  300.000  = مبلغ قابل پرداخت توسط بازاریاب پس کسر از مجموع دو طرح

 

      نکته : قابل ذکر است افرادی که برای مصرف شخصی خرید کنند از مجموع تخفیفات فوق بهرمند خواهند شد.

     نحوه پردا خت :  این طرح درآمدی زایی به صورت خودکار هنگام خرید از مبلغ اصلی کسر میگردد .

      بنابراین بازاریاب ( نماینده فروش ) در همان هنگام خرید مبلغ تخفیف خود را دریافت میکند.

 

 1. پورسانت چند سطحی

هر بازاریاب می تواند به تعداد نامحدود اعضاء برای خود (n نسل ) معین نماید . ونفرات جدید الورود الزامی جهت خرید اولیه و یا فروش ماهیانه  ندارند . و  خرید 50 هزار تومان  محصول شرکت  توسط بازاریاب تنها به منظور واجد صلاحیت پورسانت مجموعه ای می باشد . و اجباری در این خصوص نمی باشد .  
 در صورتی که یک فرد فروشی نداشته باشد ( حداقل مصرف ماهانه را داشته باشد )  ولی برای خود  نماینده  فروش اختیار کند و جهت توسعه شبکه اقدام به تیم سازی و آموزش و راهبری  نماید میتواند از این سطح درآمدزایی استفاده کند.
درصورتی که هر یک از بازاریابان  در طول ماه حداقل خرید   از محصولات شرکت  نداشته باشد از سیستم طرح درآمدی زایی  ( دریافت پورسانت آن ماه )حذف  میگردد ( قانون کمپرس ) . لازم بذکر است در ماه های آینده حداقل خرید ماهیانه انجام پذیرد مجددا مستحق  دریافت پورسانت خواهد شد.در صورت عدم خرید ماهیانه ( قانون کمپرس ) کلیه پورسانت تا هفت سطح به سایر بازاریابان تعلق نمیگیرد.
در صورت عدم خرید حداقل به مدت سه ماه جایگاه نماینده در سیستم به حالت تعلیق در خواهد آمد.
پورسانت چند سطحی از امتیاز های کسب شده مستقیم و غیر مستقیم هر فرد در هر ماه ( دوره یک ماهیانه ) محاسبه میگردد.
هر فرد با ازاء میزان فروش  هر سطح مطابق جدول زیر ( حداکثر تا هفت سطح ) پورسانت دریافت می نماید .
قانون کمپرس تاثیری در نحوه پورسانت چند سطحی ندارد.
 

ایتم

سطح مدیریتی

درصد  سطح  پورسانت

برای کلیه اعضاء

امتیاز کالا

BV

ضریب

N

1

سطح1

10

V1

N1

2

سطح2

5

V2

N2

3

سطح3

3

V3

N3

4

سطح4

2

V4

N4

5

سطح5

1

V5

N5

6

سطح6

1

V6

N6

7

سطح7

1

V7

N7

 

 

نکته : تمام درصد های فوق براساس امتیاز تجاری می باشد.

امتیاز تجاری(BV): هر محصول یک امتیاز تجاری دارد که درصدی از قیمت آن محصول است. این امتیاز معیار پرداخت پورسانت از فروش شبکه برای نماینده های فروش است.

نحوه پردا خت :  این طرح درآمد زایی  به صورت ماهیانه درابتدای ماه بعد ( تا هفتم هر ماه ) محاسبه و به حساب بازاریاب واریز میگردد .

مثال :  محاسبه  پورسانت و درآمد زایی  چند سطحی مطابق تیم گروه شخص A  در شکل زیر:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شخص A :    (  پیش فرض : ضریب کالا  1 N=)

A= (B1+B2+B3)*10%+ (C1+..+C4)*5%+(D1+..+D6)*3%+(E1+..E6)*2%+(F1+..F6)*1%+ (G1+..G6)*1%+(H1+..H6)*1%

A=(150.000)*10%+ (200.000)*5%+(300.000)*3%+(300.000)*2%+(300.000)*1%+ (300.000)*1%+(300.000)*1%

A=     15.000      +   10.000       +  9.000        +      6.000    +    3.000        +    3.000        +    3.000

تومان   49.000  A=

 

شخص B1 :    (  پیش فرض : ضریب کالا  1 N=)

B1= (C1+C2)*10%+ (D1+..+D3)*5%+( E1+..E3)*3%+( F1+..F3)*2%+( G1+..G3)*1%+(H1+..H3)*1%

B1=(100.000)*10%+ (150.000)*5%+(150.000)*3%+(150.000)*2%+(150.000)*1%+ (150.000)*1%+(150.000)*1%

B1=     10.000      +   7.500       +  4.500        +      3.000    +    1.500        +    1.500        +    1.500

تومان   29.500  B1=

 

شخص C2 :    (  پیش فرض : ضریب کالا  1 N=)

C2= (D1+..+D3)* 10%+( E1+..E3)* 5%+( F1+..F3)* 3%+( G1+..G3)* 2%+(H1+..H3)*1%

C2= (150.000)*10%    + (150.000)*5%+(150.000)*3%+(150.000)*2% +(150.000)*1%

C2=     15.000          +   7.500          +  4.500        +      3.000    +    1.500       

تومان   31.500   C2=

 

 

شخص D5:    (  پیش فرض : ضریب کالا  1 N=)

D5= (E1+..E3)* 10%+( F1+..F3)* 5%+( G1+..G3)* 3%+( H1+..H3)* 2%

D5= (150.000)*10%    + (150.000)*5%+(150.000)*3%+(150.000)*2%

D5=     15.000          +   7.500          +  4.500        +      3.000   

تومان   30.000   D5=

 

شخص E5 :    (  پیش فرض : ضریب کالا  1 N=)

E5=( F1+..F3)* 10%+( G1+..G3)* 5%+( H1+..H3)* 3%

E5=(150.000)*10%    + (150.000)*5%+(150.000)*3%

E5=     15.000          +   7.500          +  4.500        

تومان   27.000   E5=

 

 

شخص F5 :    (  پیش فرض : ضریب کالا  1 N=)

F5=( G1+..G3)* 10%+( H1+..H3)* 5%

F5=(150.000)*10%    + (150.000)*5%

F5=     15.000          +   7.500         

تومان   22.500   F5=

 

 

 

 1. پورسانت  راهبری( مدیریتی)

پاداش راهبری در 15 سطح مدیریتی تعریف میگردد. و هر نماینده با توجه به امتیاز فروش سازمان خود برای یک مرتبه ( اولین بار که به آن رده برسد ) پاداش دریافت میکند . تعریف 15 رده مدیریتی با کسب  امتیاز و یا  مدت زمان تکرار کسب امتیاز تعریف میگردد .

 

ایتم

نام

سطح مدیریتی

نوع

رده ها

حداقل سطح امتیاز

سازمانی

گروه

فروش اول

گروه

فروش دوه

گروه

فروش سوم

گروه

فروش چهارم

گروه

فروش پنجم

1

سفیر برلیان

سفیر

15 ماه   الماس الناد

حداقل یک
الماس الناد

حداقل یک
زمرد

---

---

---

2

سفیر الماس

سفیر


12 ماه   الماس الناد

حداقل یک
الماس الناد

---

---

---

---

3

سفیر زمرد

سفیر

9 ماه   الماس الناد

---

---

---

---

---

4

سفیر یاقوت

سفیر

6 ماه   الماس الناد

---

---

---

---

---

5

سفیر برلیان

سفیر

3 ماه   الماس الناد

---

---

---

---

---

6

الماس امید

راهبری

1000000

حداقل یک
الماس الناد

حداقل یک
زمرد

حداقل یک
یاقوت سرخ

حداقل یک
یاقوت کبود

حداقل یک
مروارید

7

الماس النات

راهبری

2000000

حداقل یک
زمرد

حداقل یک
یاقوت سرخ

حداقل یک
یاقوت کبود

حداقل یک
مروارید

حداقل یک
طلا

8

زمرد

راهبری

400000

حداقل یک
یاقوت سرخ

حداقل یک
یاقوت کبود

حداقل یک
مروارید

حداقل یک
طلا

حداقل یک
نقره

9

یاقوت سرخ

راهبری

100000

حداقل یک
یاقوت کبود

حداقل یک
مروارید

حداقل یک
طلا

حداقل یک
نقره

حداقل یک
 برنز

10

یاقوت کبود

راهبری

30000

حداقل یک
مروارید

حداقل یک
طلا

حداقل یک
نقره

حداقل یک
 برنز

حداقل یک نماینده

11

مروارید

راهبری

10000

حداقل یک
طلا

حداقل یک
نقره

حداقل یک برنز

حداقل یک نماینده

---

12

طلا

سازمانی

4000

حداقل یک
نقره

حداقل یک برنز

حداقل یک نماینده

---

---

13

نقره

سازمانی

2000

---

---

---

---

---

14

برنز

سازمانی

1000

---

---

---

---

---

15

نماینده  

سازمانی

---

---

---

---

---

---

 

نحوه پردا خت :  این طرح درآمد زایی  به صورت ماهیانه درابتدای ماه بعد ( تا هفتم هر ماه ) محاسبه و به حساب بازاریاب واریز میگردد .

میزان پاداش هر رده از پورسانت راهبری مطابق جدول ذیل میباشد .

آیتم

سطح مدیریتی

پاداش  مدیریت

پاداش  مدیریت

1

سفیر برلیان

0.75 درصد

700 میلیون تومان

2

سفیر الماس

0.5 درصد

500 میلیون تومان

3

سفیر زمرد

0.5 درصد

300 میلیون تومان

4

سفیر یاقوت

0.5 درصد

200 میلیون تومان

5

سفیر  مروارید

0.5 درصد

150 میلیون تومان

6

الماس امید

0.5 درصد

80 میلیون تومان

7

الماس النات

0.5 درصد

30 میلیون تومان

8

زمرد

0.5 درصد

10 میلیون تومان

9

یاقوت سرخ

0.5 درصد

3 میلیون تومان

10

یاقوت کبود

0.5 درصد

2 میلیون تومان

11

مروارید

0.25 درصد

1 میلیون تومان

12

طلا

0.25 درصد

500 هزار تومان

13

نقره

0.15 درصد

200 هزار تومان

14

برنز

0.10 درصد

100 هزار تومان

15

نمایند

-

-

 

 

 1. پورسانت  گنجینه

شرکت سپاروک پخش پایدار  جهت تقدیر از  مدیران سفیر برلیان  و طرح های تشویقی به این افراد پورسانت گنجینه  اختصاصی به مبلغ دو میلیارد تومان ( 20.000.000.000  ریال )  برای یک مرتبه  پرداخت می نمایید . 

نحوه پردا خت :  این طرح درآمد زایی  به صورت ماهیانه درابتدای ماه بعد ( تا هفتم هر ماه ) محاسبه و به حساب بازاریاب واریز میگردد .

 

 

 

 

فعالیت شرکت بازاريابی شبکه ای سپاروک پخش پايدار بصورت یک شخص حقوقی مستقل ، دارای پروانه کسب بازاریابی شبکه ای مطابق آئین نامه تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی می باشد و این شرکت هیچگونه وابستگی به ارگانها و نهادهای دولتی ، غیر دولتی و امنیتی ندارد.

سوالات متداول تماس :88440447- 88473483-021   ساعات پاسخگویی : شنبه تا چهارشنبه 8 الی  17:30 / روزه های پنجشنبه 8 الی 12:30    
    سپاروک در لغت به معنی کبوتر و در اصطلاح به نوعی کبوتر نامه رسان گفته میشود.
شرکت بازاريابی شبکه ای سپاروک پخش پایدار از بازدید شما تشکر و قدردانی می نماید .
    

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت بازاریابی شبکه ای سپاروک پخش پايدار می‌باشد.

لطفا چند لحظه صبر کنید

پیام

پیام

پیام

پیام

Top